İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

2012-2013 akademik yılı başında açılan İşletme Mühendisliği Programı; eğitim dili Türkçe olan, inovasyon temelli yeni iş kolları ve iş tasarımı ile ilgili, tezsiz yüksek lisans eğitimidir. İşletme ve İşletme Mühendisliği arasında ortaya konulması gereken farklılık; İşletme Programı hali hazırda kurulu şirketlerin faaliyetlerine odaklanırken, İşletme Mühendisliği Programı yeni bir fikrin hayata geçme aşaması üzerinde durur. Pazarlama sürecinde mevcut bir ürünün optimal konumlandırması ile ilgilenmek yerine, pazar payı yaratma konusuna odaklanır. Bu anlamda program; ulusal, bölgesel ve sektörel kalkınmaya hizmet verir, katma değer odaklı ve girişimcidir. Yeni iş kolları ve ticari işletmeler (KOBİ) kurmaya, firmaların inovasyon yeteneklerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu süreçte, iletişim becerisine odaklanarak, paydaşların etkin katılımı sağlanır ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenen nitelikleriyle disiplinlerarası takım çalışmalarına etkinlik sağlar. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, teknolojideki gelişmeleri izleyip ve edindiği bilgi birikimini iş hayatına aktaran bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Program; işletme ve yönetim bilimleri dalları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip; uygulamalı bilgileri inovatif çözüm üretmede ve sürdürülebilir katkı sağlamada kullanabilen; inovasyon temelli yeni iş kolları yaratabilen ve KOBİ kurulumu için inovasyona yönelik fikir oluşturabilen; yeni ürün geliştirme, rekabetçilik ve pazar analizleri, pazar çeşitlendirme, kuluçka süreçleri, inovasyon finansmanı, kalite, risk, dağıtım yönetimi konularında bilgi sahibi; ilgili faaliyetleri planlama, koordine etme ve denetleme süreçlerini  tasarlayan, iyileştiren ve yöneten bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca, proje , risk değişim ve stratejik yönetim, teknik ve araçlarını gerçek hayat inovasyon problemlerinde etkin bir şekilde kullanımı; inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma uygulamaları için gereken modern tekniklerini ve hesaplama araçlarını bulma, seçme ve kullanma becerisine sahip; takımlarda çalışma ve diğerleriyle iş birliği yapma becerisine, bireysel çalışma, insiyatif alma ve girişimcilik becerisine sahip; fikir ve sonuçların hem yazılı hem sözlü biçimlerde etkin kullanarak iletişim kurma becerisine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri takip eder, bilgi teknolojilerini kullanarak literatür ve diğer küresel kaynaklardan gerekli bilgiyi çekme becerisini edinir. Çevre, iş güvenliği ve sağlığı konularındaki mesleki ve etik sorumlulukların ve bunların yasal yaptırımlarının; inovasyon uygulamalarının sosyal, küresel ve hukuki boyutlarının farkındadır.

Programdan faydalanan öğrencilerin ve akademisyenlerin önerileri neticesinde, müfredatımız geliştirilmeye açıktır. 2012-2013 akademik yılının müfredatı, mikro girişimcilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Mikro girişimci olarak adlandırılan kendi işini kurmak isteyen bir üniversitenin herhangi bir lisans programından mezun ve iş tecrubesi olan bireysel girişimci adaylardır. Programın mühendislik ve fen bilimleri alt yapısına sahip, yöneticilik nosyonlarını geliştirmeyi hedefleyen şirketlerin orta kademe yöneticilerinin ilgisini de çekmesiyle beraber, 2013-2014 akademik yılı müfredatı, makro girişimciler olarak adlandırılan kurumsal girişimcilik adaylarını da kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Yenilenen müfredat iki grubun ihtiyaçlarına aynı anda cevap veremeyeceği için iki ayrı müfredat olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla program, kabul edilen öğrencilere mikro veya makro girişimcilik gruplarının farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, bu iki gruba ayrı ayrı seçmeli ders havuzu önerisiyle yürütülmektedir.

 

Duyurular

 • Mezuniyet Töreni Takvimi

  Mezuniyet töreni takvimi için tıklayınız.

   
 • Mezuniyet Töreni’ne katılacak öğrencilerin dikkatine

  Mezuniyet töreni’ne katılacak öğrencilerin cuma gününe kadar enstitüden cüppe ve keplerini almaları rica olunur. Cuma gününe kadar alamayacak öğrencilerin bugün […]

   
 • Bitirme Projesi Sunum Sırası

  Bitirme Sunum sırası ekteki gibidir. Sunumlar saat:18.00′da başlayacaktır. Sunum yapacakların saat:17.50′de Y316 nolu sınıfta bulunmalıdır. Sunum Sırası(INOV 560)    

   
 • Sertifikalı Bilişim Hukuku Semineri

  Sertifikalı Bilişim Hukuku Semineri

  16 Nisan 2014 tarihinde, bölümümüz Öğretim Görevlilerinden Av.Hayriye Değirmenci tarafından verilecek olan Bilişim Hukuk Semineri’ne katılım ücretsizdir ve katılımcılara sertifika […]

   
 • Arabuluculuk Paneli

  Arabuluculuk Paneli

  İzmir Arabulucular Derneği tarafından düzenlenen “Farklı Bakış Açılarıyla Arabuluculuk” Paneli, 28 Mart 2014 tarihinde, İzmir Barosu binasında gerçekleştirilecektir.

   
 

Bölümümüzden Haberler

 • Bölümümüz Türkiye İnovasyon Haftası’nda!

  Bölümümüz Türkiye İnovasyon Haftası’nda!

  29-30 Mayıs tarihlerinde Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirilen “Türkiye İnovasyon Haftası 2014 – İzmir” etkinliğinde Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunlarımız […]

   
 • Yaşar Yeni Dönemde İddialı

  Yaşar Yeni Dönemde İddialı

  Mezunlarının iş hayatına atılma oranı % 80 gibi yüksek bir rakamı bulan Yaşar Üniversitesi bu yıl başlattığı 2 yeni program ve […]

   
 • İşletme Mühendisi Yaşar’da Yetişecek

  İşletme Mühendisi Yaşar’da Yetişecek

  İşletme Mühendisliği yüksek lisans programı için kayıtların 5 Eylül tarihine kadar devam edeceğini duyuran YÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. […]