Home » Müfredat

Müfredat

Program en az 90 AKTS kredi ile tamamlanır. Dersler 8’er AKTS kredi, Seminer dersi 4 AKTS kredi ve bitirme projesi ise 14 AKTS kredi olarak tasarlanmıştır. Programda bitirme projesi, seminer dersi, 3 adet zorunlu ders ve 6 adet seçimlik dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

EK A: Yeni ders önerileri

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

8

3 – 0 – 3

INOV 542 Stratejik Planlama

8

3 – 0 – 3

INOV 543 Stratejik Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 544 Profesyonel İletişim Yöntemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 545 Kurumsal Karar Verme

8

3 – 0 – 3

INOV 546 İleri Mühendislik Ekonomisi

8

3 – 0 – 3

INOV 547 E.R.P ve E-İşletmeler

8

3 – 0 – 3

INOV 548 İleri Operasyon Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 549 Toplam Kalite Yönetim ve Süreç Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 550 İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 551 Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

 

2012-2013 MÜFREDAT

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

XXXX 5xx Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 570 Seminer

4

0 – 0 – 0

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 560 Bitirme Projesi

14

0 – 0 – 0

 

2013-2014 MÜFREDAT (MİKRO GİRİŞİMCİLİK)

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A + B

8

3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A + B

8

3 – 0 – 3

XXXX 5xx Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 570 Seminer

4

0 – 0 – 0

INOV 5xx Havuz A + B

8

3 – 0 – 3

INOV 560 Bitirme Projesi

14

0 – 0 – 0

 

2013-2014 MÜFREDAT (MAKRO GİRİŞİMCİLİK)

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A+ B

8

3 – 0 – 3

XXXX 5xx Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 570 Seminer

4

0 – 0 – 0

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

INOV 560 Bitirme Projesi

14

0 – 0 – 0

 

MİKRO GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ DERSLER (A-HAVUZU)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 504 İnovasyon Ekolojisi

8

3 – 0 – 3

INOV 505 Tedarik Zinciri ve Dağıtım Kanalları Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 506 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

8

3 – 0 – 3

INOV 507 Endüstriyel Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 508 Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 509 Risk Sermayesi ve İnovasyon Finansmanı

8

3 – 0 – 3

INOV 510 Modern Rekabet Analizleri

8

3 – 0 – 3

INOV 511 Yeni Ürün Geliştirme

8

3 – 0 – 3

INOV 512 Kurum Kültürü ve Liderlik

8

3 – 0 – 3

INOV 513 Stratejik Yönetim

8

3 – 0 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 515 Yönetim Bilişim Sistemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 516 AR-GE ve Mühendislik Yönetim

8

3 – 0 – 3

INOV 517 Müzakere Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 518 Uluslararası Ticaret Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 519 Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

 

MAKRO GİRİŞİMCİLİKSEÇMELİ DERSLER (B-HAVUZU)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi

8

3 – 0 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

8

3 – 0 – 3

INOV 542 Stratejik Planlama

8

3 – 0 – 3

INOV 543 Stratejik Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 544 Profesyonel İletişim Yöntemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 545 Kurumsal Karar Verme

8

3 – 0 – 3

INOV 546 İleri Mühendislik Ekonomisi

8

3 – 0 – 3

INOV 547 E.R.P ve E-İşletmeler

8

3 – 0 – 3

INOV 548 İleri Operasyon Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 549 Toplam Kalite Yönetim ve Süreç Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 550 İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 551 Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

8

3 – 0 – 3

KISA DERS TANIMLARI

 

INOV 501             Girişimcilik ve İş Planlaması (8 AKTS)

Bu dersin amacı girişimcilik kavramı üzerine teorik ve uygulamalı öngörüler sağlamak ve iş planlamasını kullanarak, yaratıcı fikirlerin gerçek sonuçlara dönüştürülmesini öğretmektir. Ders öğrencilerin girişimcilik yeteneklerini geliştirmeleri ve bu becerileri analitik araçlar ve tekniklerle bütünleştirmelerini hedeflemektedir. Bu sebeple, derste, iş dünyasında gerçek yaşam örnekleri analiz edilecek ve iş planlamasının girişimcilik faaliyetlerinde etkin olarak uygulanmasını öğretmek için proje-bazlı bir yaklaşım kullanılacaktır.

 

INOV 502             İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi (8 AKTS)

Ders inovasyon ve teknoloji yönetimine yönelik farklı kuramsal görüşleri tanıtır. Konular arasında teknoloji yönetiminde sistem yaklaşımı, teknolojiye sosyolojik perspektiften bakış ve bilim ve teknoloji çalışmaları vardır. Ayrıca teknoloji seçiminde temel prensipler, stratejik teknoloji transferi konuları da tartışılacaktır. Derste firma seviyesinde inovasyon yönetimi, sektör seviyesinde rekabetçi kıyaslama, inovasyon kümeleri ve işbirliği süreçlerini de anlatılır.

 

INOV 503             Üretim Sistemleri Analizi (8 AKTS)

Bu derste, üretim faaliyetlerinde kullanılan üretim faktörlerinin etkili kullanımı konusundaki ilkeler ve karar verme analizleri anlatılacaktır.  Dersin temel amacı, üretim sistemlerinin nasıl tasarlandığı, işletildiği ve kontrol edildiği konularını matematik, bilgisayar ve diğer modern analiz teknikleri kullanarak öğretmektir.

 

INOV 504             İnovasyon Ekolojisi (8 AKTS)

Bu derste inovasyon ekolojisinin temel prensipleri ve farklı teknoloji uygulamalarının doğuracağı sonuçlar üzerine yaklaşımlar anlatılacaktır. Bu yaklaşımlarda ürün, süreç ve sistemin hayat döngüsü; hammadde akış analizi, çevresel tasarım, girdi-çıktı analizi, ömür döngüsü değerlendirmesi, endüstriyel ortak yaşam, tersine lojistik ve sürdürülebilir tüketim anlatılmaktadır.

 

INOV 505            Tedarik Zinciri ve Dağıtım Kanalları Yönetimi (8 AKTS)

Bu dersin birbiriyle yakından ilişkili amaçları, fiziksel dağıtım/ lojistik hizmetlerinin, hem özel hem de kamuya ait örgütlerin yer aldığı çevrelerdeki rolü hakkında, lojistik sisteminin bileşenleri ve bunların firmalar arasındaki ilişkileri, maliyet-maliyet ve maliyet-hizmet arasındaki dengeleri açısından, müşteri hizmetleri ve firmanın lojistik/tedarik zinciri faaliyetlerinde ve süreçlerinde maliyet azaltma fırsatlarının belirlenmesini içerecek şekilde bir kavrayış geliştirmektir.

 

INOV 506             Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (8 AKTS)

Bu ders, yöneticilerin bilmesi gereken fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki kanuni düzenlemeler hakkında bir bakış açısı sunacaktır.  Ders, firmaların değerli ticari bilgilerini korumak için rutin olarak kullandıkları ticari sırlarla ilgili kanunların incelenmesi ile başlayacaktır. Ardından, ürün ve hizmetler konusunda yasal koruma sağlayan telif haklarının rolü konusunu ele alınacaktır. Her ne kadar patentler inovasyonların korunması hakkında nadiren uzun yıllar yarar sağlasa da, bu tür inovasyonlarda patentler artan şekilde yaygınlaşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, patent elde etmenin standartları ve patentin yenilik sahibine sunduğu korumanın kapsamı konusunu ele almak gerekmektedir.

 

INOV 507             Endüstriyel Pazarlama Yönetimi (8 AKTS)

Bu dersin genel amacı, öğrencilerin endüstriyel pazarlama hakkında derinlemesine bir kavrayış geliştirmesidir. Bu farklı firmalar için geçerli olan endüstriyel pazarlama konuları hakkında uygulamalı becerilerin ve teorik bilgilerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu amaç teorik ve uygulamaya dönük seminerlere aktif katılımın yanı sıra, farklı firmalarla iletişime geçmek yoluyla da gerçekleştirilecektir.

 

INOV 508             Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi (8 AKTS)

Dersin amaçları arasında, projelerin uygulanmasında gerekli işgücü, malzeme, mal ve hizmet alımı gibi kaynakların etkin ve etkili planlayabilme, kaynak planlamasına ve projenin içeriğine, başvurulan hibe kaynağının kurallarına uygun bütçe hazırlayabilme, proje bütçelerinde yasal, yönetsel ve finansal boyutları bir arada değerlendirebilme ve bu süreçte gerekli olan araç ve teknikleri kullanabilme yeteneklerinin geliştirilmesi yer almaktadır.

INOV 509             Risk Sermayesi ve İnovasyon Finansmanı (8 AKTS)

Bu ders, risk sermayesi sektöründe yararlı olan değerleme araçlarına odaklanarak teknolojik inovasyonunun finansmanı konusunu kapsamaktadır. Bu araçlar ‘risk sermayesi yöntemi’, karşılaştırılabilir analiz, nakit akışı analizi, Monte Carlo simulasyonu, duruma bağlı talep analizi, karar ağaları, ve reel opsiyonlar gibi teknikleri içermektedir. Ders, öncelikleri risk sermayesi ve AR-GE-yoğunluklu şirketlerde kariyerleri sürdürmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

 

INOV 510             Modern Rekabet Analizleri (8 AKTS)

Bu ders, endüstriyel örgütleri, olay-analizine dayalı bir yaklaşımla ele almaktadır; firmaların hangi yolla üretim yapma ve satış kararlarını verdiği ve bunların stratejik olarak birbirleriyle etkileşimlerini analiz etmektedir. Ders şirketlerin, dışsal ve içsel çevresel faktörleri aynı anda dikkate alarak, nasıl rekabet analizini, stratejilerini ve araçlarını kullandıkları hakkında bilgi sağlamaktadır.

 

INOV 511             Yeni Ürün Geliştirme (8 AKTS)

Bu ders, yeni ürünlerin nasıl geliştirildiği ve geliştirmenin her aşamasında başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörlerin neler olduğu ile ilgilenenlere yönelik olarak tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere yeni ürün geliştirmede kullanılan süreçler, araçlar ve en iyi uygulamalar konusunu tanıtacak vakalar ve projeler kullanacaktır. Konular, yeni ürün başarısızlığının nedenleri, yeni ürünün sunulmasında karşılaşılan engeller, proje planlama araçları ve tekniklerinin kullanılması, fikir geliştirme teknikleri, tasarım kararları, fikir testleri ve tahminleme gibi unsurları içermektedir.

 

INOV 512             Kurum Kültürü ve Liderlik (8 AKTS)

Bu dersin amacı, içsel çevrenin önemli bileşenlerinden olan kültür ve liderlik konusu hakkında, birbirleriyle etkileşimlerini de dikkate alarak, bir öngörü sunmaktır. Derste organizasyon içerisinde birey, ekip ve grup davranışları, güdüleme ve liderlik, iletişim, güç ve politika, örgüt yapıları, karar verme ve kontrol, örgüt gelişimi kuramları farklı perspektifler ile anlatılmaktadır.

 

INOV 513             Stratejik Yönetim (8 AKTS)

Bu ders, strateji formülasyonu, uygulaması ve değerlendirilmesine ilişkin çeşitli bileşenleri ele almaktadır. Formülasyon aşaması, dışsal ve içsel analizleri, SWOT analizi uygulamalarını ve farklı düzeylerdeki stratejilerin birbirinden farklılaştırılması konularını içermektedir. Uygulama aşaması, yönetişim, etik, örgüt yapısı, kontrol sistemleri ve kültür konularını içermektedir. Değerlendirme aşaması, stratejik hedeflere ulaşma düzeyini ve rekabet üstünlüğü yaratma ve sürdürme derecesini tespit etmek amacıyla, stratejinin yürütülmesi aşamasının gözden geçirilmesini içermektedir.

 

INOV 514             Proje Yönetimi (8 AKTS)

Günümüzün son derece rekabetçi iş dünyasında, proje geliştirmek ve yönetmek, öğrenciler için kritik derecede önemli bir beceri haline gelmiştir. Bu sebeple, dersin amacı, proje yönetimi sürecini, proje yaşam döngüsü ve iş planlamasına ilişkin çeşitli teknikleri ve proje amaçlarına ulaşmayı kontrol ve değerlendirme gibi konuları ele almayı amaçlamaktadır. Proje yöneticilerinin aktif olarak kullandıkları araçlar ve teknikler, ders boyunca tartışılacaktır.

 

INOV 515             Yönetim Bilişim Sistemleri (8 AKTS)

Bu ders bilgi teknolojileri nasıl iş değeri yaratır, firmaları bu değeri nasıl yakalar gibi soruların cevaplanmasını amaçlamaktadır. Ders, üretim, pazarlama, yönetimsel karar verme ve e-ticaret faaliyetleri için kritik önem taşıyan teknolojilerin tanıtımını gerçekleştirecektir. Ders, teknolojinin rolü ve zaman içerisindeki evrimi, bilgi teknolojileri konusundaki seçimi etkileyen faktörler ve bilgi teknolojilerinin işletme stratejisini nasıl etkilediği konularını ele alacaktır. Ders ayrıca, bilgi teknolojilerinde kaynakların yönetilmesi ve işletmenin son teknolojileri elde etme konusundaki yeteneğini sınırlandıran faktörler gibi önemli sorunları da içermektedir.

 

INOV 516             AR-GE ve Mühendislik Yönetim (8 AKTS)

Bu dersin amacı öğrencilerin, teknolojik yeniliklerin yönetebilmeleri için güçlü bir kavramsal temel geliştirmeleri konusunda bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Ders, firmaların teknolojik-tabanlı ürün ve hizmetlerden nasıl değer yarattıkları, ticarileştirdikleri ve elde ettikleri konusunu analiz etmeyi sağlayacak kavramlar ve genel çerçeveleri anlamaya yardımcı olacaktır. Dersin konuları arasında, AR-GE stratejileri, yenilik ve yaratıcılık fikirleri ve teknikleri, alternatif AR-GE yönetim süreçleri, teknoloji ve ürün yol haritaları ve AR-GE portföy teknikleri yer almaktadır.

 

INOV 517             Müzakere Yönetimi (8 AKTS)

Ders müzakere, çatışma çözümü ve ilişki yönetimi konularındaki teori, süreçler ve uygulamaları açıklamaya, etkili müzakere ve profesyonel ilişki yönetimi için gerekli olan ilkeler, stratejiler ve taktikleri ele almaya ve müzakere sürecini etkileyen değişkeleri belirleyip ve değerlendirmeye odaklanmıştır. Ders öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde, iletişim yeteneklerini geliştirmelerini ve etkili bir şekilde kullanmalarına katkı sağlayacaktır.

 

INOV 518             Uluslararası Ticaret Yönetimi (8 AKTS)

Günümüz kar amaçlı işletmelerin temel hedefi haline gelmiş olan küresel pazara açılma ihtiyacı; bu amaca hizmet eden uluslararası ticaret yönetiminin başarıyla ve eksiksiz yapılması esasına dayanır. Bu esas doğrultusunda verilecek olan Uluslararası Ticaret Yönetimi dersinin amacı; yönetici ve yönetici adaylarına,  dış ticarete açılma sürecini en efektif şekilde yönetebilme kabiliyeti kazandırmak için gerekli olan analitik ve pratik bilgileri aktarabilmektir. Bu derste, ihracat ve ithalat yönetimi süreçlerinin tüm aşamalarının, uygulamaya yönelik methodlar ve yöntemler aracılığıyla, örnek olay ve proje sunumları üzerinden işlenmektedir. Ders kapsamında ihracat yönetimi esas alınarak, uluslararası ticaret yönetimi süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınmakta ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılmaktadır. Ders aynı zamanda, stratejik ihracat planı ve ilişkili eylem planlarını hazırlayabilecek öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir.

INOV 519             Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri (8 AKTS)
Pazarlama karması içinde yer alan marka kavramı; marka yaratma ve yönetme stratejileri ile ilgili tüm süreçlerle (uygun marka mesajları ve medya stratejileri ile tutarlı ve devamlı pazarlama iletişiminin sağlanması v.b) birlikte incelenmektedir. Derste; Pazarlama karması içinde yer alan marka kavramına ve marka yaratma ve yönetme stratejilerine ait süreçlerinin, uygun marka mesajları ve medya stratejileri ile tutarlı ve devamlı pazarlama iletişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu süreç içerisinde marka yaratma ve sürdürme stratejileri dâhilinde hedef pazardan hedef kitleye, marka değerinden pazar bölümlemeye kadar pek çok konu; günümüz medya stratejileri ile pekiştirilerek geliştirilecek ve sürdürülebilir pazarlama iletişimi için sektörel tecrübelerin paylaşıldığı interaktif bir ortam yaratılarak farklı bakış açılarından ele alınıp reel sektör çerçevesinde incelenecektir.
INOV 541             Kurumsal Finansman ve maliyet Muhasebesi (8 AKTS)
Bu ders, Kurumsal Finansman Yöntemleri Teorisinin, ticari işletmelerdeki pratik uygulamaları üzerinedir. Ders: finansal yönetim, aktif-pasif yönetimi, mali tabloların analizi, dış ticaret finansmanı, türev finansal araçlar, iç kontrol & iç denetim, risk yönetimi gibi konu başlıklarından oluşmaktadır.Dersi alan öğrencilerin, dönem sonunda; finansal analiz yapabilir, mali tablo okuma becerisini geliştirmiş, maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemleri ile işletmede karar   alabilir, kurumsal yönetim temel ilkelerini bilen, ticari işletmelerde   bilanço yönetimi hakkında fikir sahibi olan ve bütçe hazırlayabilen hale gelmeleri hedeflenir.