Program en az 90 AKTS kredi ile tamamlanır. Dersler 8’er AKTS kredi, Seminer dersi 4 AKTS kredi ve bitirme projesi ise 14 AKTS kredi olarak tasarlanmıştır. Programda bitirme projesi, seminer dersi, 3 adet zorunlu ders ve 6 adet seçimlik dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

2013-2014 MÜFREDAT (MİKRO GİRİŞİMCİLİK)
1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması 8 2 – 2 – 3
INOV 514 Proje Yönetimi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3
XXXX 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3

 

3. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 570 Seminer 4 0 – 0 – 0
INOV 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3
INOV 560 Bitirme Projesi 14 0 – 0 – 0

 

2013-2014 MÜFREDAT (MAKRO GİRİŞİMCİLİK)
1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması 8 2 – 2 – 3
INOV 514 Proje Yönetimi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz B 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz B 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A+ B 8 3 – 0 – 3
XXXX 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3

 

3. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 570 Seminer 4 0 – 0 – 0
INOV 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3
INOV 560 Bitirme Projesi 14 0 – 0 – 0

MİKRO GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ DERSLER (A-HAVUZU)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 504 İnovasyon Ekolojisi

8

3 – 0 – 3

INOV 505 Tedarik Zinciri ve Dağıtım Kanalları Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 506 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

8

3 – 0 – 3

INOV 507 Endüstriyel Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 508 Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 509 Risk Sermayesi ve İnovasyon Finansmanı

8

3 – 0 – 3

INOV 510 Modern Rekabet Analizleri

8

3 – 0 – 3

INOV 511 Yeni Ürün Geliştirme

8

3 – 0 – 3

INOV 512 Kurum Kültürü ve Liderlik

8

3 – 0 – 3

INOV 513 Stratejik Yönetim

8

3 – 0 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 515 Yönetim Bilişim Sistemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 516 AR-GE ve Mühendislik Yönetim

8

3 – 0 – 3

INOV 517 Müzakere Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 518 Uluslararası Ticaret Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 519 Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

 

MAKRO GİRİŞİMCİLİKSEÇMELİ DERSLER (B-HAVUZU)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi

8

3 – 0 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

8

3 – 0 – 3

INOV 542 Stratejik Planlama

8

3 – 0 – 3

INOV 543 Stratejik Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 544 Profesyonel İletişim Yöntemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 545 Kurumsal Karar Verme

8

3 – 0 – 3

INOV 546 İleri Mühendislik Ekonomisi

8

3 – 0 – 3

INOV 547 E.R.P ve E-İşletmeler

8

3 – 0 – 3

INOV 548 İleri Operasyon Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 549 Toplam Kalite Yönetim ve Süreç Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 550 İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 551 Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

8

3 – 0 – 3