Program en az 90 AKTS kredi ile tamamlanır. Dersler 8’er AKTS kredi, Seminer dersi 4 AKTS kredi ve bitirme projesi ise 14 AKTS kredi olarak tasarlanmıştır. Programda bitirme projesi, seminer dersi, 4 adet zorunlu ders ve 5 adet seçimlik dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

 

2014-2015 MÜFREDAT (MİKRO GİRİŞİMCİLİK)
  1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması 8 2 – 2 – 3
INOV 514 Proje Yönetimi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A 8 3 – 0 – 3
  1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 534 KOBİ Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A + B 8 3 – 0 – 3
  1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 512 Kurum Kültürü ve Liderlik 8 3 – 0 – 3
INOV 570 Seminer 4 0 – 0 – 0
INOV 560 Bitirme Projesi 14 0 – 0 – 0

 

2014-2015 MÜFREDAT (MAKRO GİRİŞİMCİLİK)
  1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi 8 3 – 0 – 3
INOV 514 Proje Yönetimi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz B 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz B 8 3 – 0 – 3
  1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz B 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A+ B 8 3 – 0 – 3
INOV 5xx Havuz A+ B 8 3 – 0 – 3
  1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredi
INOV 512 Kurum Kültürü ve Liderlik 8 3 – 0 – 3
INOV 570 Seminer 4 0 – 0 – 0
INOV 560 Bitirme Projesi 14 0 – 0 – 0

HAVUZ A

Kodu Ders Adı Kredi AKTS
INOV 511 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 3-0-3 8
INOV 512 İş Hukuku 3-0-3 8
INOV 513 İnovasyon Ekolojisi 3-0-3 8
INOV 514 E-İşletmeler 3-0-3 8
INOV 515 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 3-0-3 8
INOV 516 Yeni Ürün Pazarlama Yönetimi 3-0-3 8
INOV 517 Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri 3-0-3 8
INOV 518 Risk Sermayesi ve İnovasyon Finansmanı 3-0-3 8
INOV 519 Modern Rekabet Analizleri 3-0-3 8
INOV 520 Yeni Ürün Geliştirme 3-0-3 8
INOV 521 Ar-Ge ve Mühendislik Yönetimi 3-0-3 8
INOV 522 Uluslararası Ticaret Yönetimi 3-0-3 8

HAVUZ B

Kodu Ders Adı Kredi AKTS
INOV 541 Stratejik Planlama 3-0-3 8
INOV 542 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3-0-3 8
INOV 543 Profesyonel İletişim Yöntemleri 3-0-3 8
INOV 544 Kurumsal Karar Verme 3-0-3 8
INOV 545 İleri Mühendislik Ekonomisi 3-0-3 8
INOV 546 Kurumsal Kaynak Planlaması 3-0-3 8
INOV 547 İleri Operasyon Yönetimi 3-0-3 8
INOV 548 Toplam Kalite Yönetimi 3-0-3 8
INOV 549 İnsan Kaynakları Yönetimi 3-0-3 8
INOV 550 Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi 3-0-3 8
INOV 551 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması 3-0-3 8
INOV 552 Yalın Düşünce ve Yalın Üretim 3-0-3 8
INOV 553 Tedarik Zinciri Yönetimi 3-0-3 8
INOV 554 Yönetim Bilişim Sistemleri 3-0-3 8
INOV 555 Müzakere Yönetimi 3-0-3 8