3

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Levent Kandiller

2012-2013 akademik yılı başında açılan İşletme Mühendisliği Programı; inovasyon temelli yeni iş kolları ve iş tasarımı ile ilgili, Türkçe ve tezsiz yüksek lisans eğitimidir. İşletme ve İşletme Mühendisliği arasında ortaya konulması gereken farklılık; İşletme Programı hali hazırda kurulu şirketlerin faaliyetlerine odaklanırken, İşletme Mühendisliği Programı yeni bir fikrin hayata geçme aşaması üzerinde durur. Pazarlama sürecinde mevcut bir ürünün optimal konumlandırması ile ilgilenmek yerine, pazar payı yaratma konusunu ele alır. Bu anlamda program; işletme ve yönetim bilimleri dalları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip; uygulamalı bilgileri inovatif çözüm üretmede ve sürdürülebilir katkı sağlamada kullanabilen; inovasyon temelli yeni iş kolları yaratabilen ve KOBİ kurulumu için inovasyona yönelik fikir oluşturabilen; yeni ürün geliştirme, rekabetçilik ve pazar analizleri, pazar çeşitlendirme, kuluçka süreçleri, inovasyon finansmanı, kalite, risk, dağıtım yönetimi konularında bilgi sahibi; ilgili faaliyetleri planlama, koordine etme ve denetleme süreçlerini  tasarlayan, iyileştiren ve yöneten bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca, proje , risk değişim ve stratejik yönetim, teknik ve araçlarını gerçek hayat inovasyon problemlerinde etkin bir şekilde kullanımı; inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma uygulamaları için gereken modern tekniklerini ve hesaplama araçlarını bulma, seçme ve kullanma becerisine sahip; takımlarda çalışma ve diğerleriyle iş birliği yapma becerisine, bireysel çalışma, insiyatif alma ve girişimcilik becerisine sahip; fikir ve sonuçların hem yazılı hem sözlü biçimlerde etkin kullanarak iletişim kurma becerisine sahip bireylerin gelişmesini de hedefler.

Program mikro girişimciler ve makro girişimciler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mikro girişimciler; kendi işini kurmak isteyen, bir üniversitenin herhangi bir lisans programından mezun ve iş tecrübesi olan bireysel girişimci adaylardır. Makro girişimciler; kurumsal girişimciliği olan, mühendislik ve fen bilimleri alt yapısına sahip, yöneticilik nosyonlarını geliştirmeyi hedefleyen şirketlerin orta kademe yöneticilerdir. Dolayısıyla program, kabul edilen öğrencilere mikro veya makro girişimcilik gruplarının farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, bu iki gruba ayrı ayrı seçmeli ders havuzu oluşturulmaktadır.