İşletme Mühendisliği kurulduğu ve öğrenci kabul etmeye başladığı 2012-2013 döneminden itibaren başvuruların %53’ünü kabul ederek ilk yıl sonunda 45 öğrenciye ulaşmıştır. 2013-2014 akademik yılı güz döneminde programa kayıtlı öğrenci sayısı 83’tür. 2013 -2014 akademik yılı bahar dönemi kontenjanı 50 kişi olarak belirlenmiştir, kontejanın tamamı %50 burs hakkından faydalanabilecektir.

ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu
 2. Not döküm belgesi (Transcript)
 3. Niyet mektubu
 4. Özgeçmiş
 5. Nüfus Cüzdan örneği
 6. 100 TL başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Başvuru ücretini üniversiteye geldiğinizde yatırabilirsiniz, bu ücret 2013-2014 akademik yılı başvuruları için geçerlidir)

* Üniversitemizce akdedilen protokoller kapsamında başvuran kurum çalışanı adayların ayrıca kurum kimliği veya kurumda çalıştıklarını gösterir belgeyi ön başvuru sırasında getirmeleri gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Onaylı Diploma Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 •  6 adet Fotoğraf
 • İkametgah belgesi
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
 • Ders ücretinin ödendiğine ilişkin dekont

 

ÜCRETLER

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü programlarının ücretleri ile ilgili bilgi aşağıda yer almaktadır:

Yüksek Lisans ve Doktora Programı:

Öğrenim ücreti 18.500 TL’dir. Bu ücret, 2014-2015 akademik yılının ikinci döneminde kaydolanlar için geçerlidir ve tüm eğitim süreci (ders ve tez dönemi) için geçerli olup, olağan eğitim süresini kapsamaktadır. Bilimsel hazırlık programı, öğrenim ücretinden ayrı olarak ücretlendirilmektedir. 

Daha net bilgi alabilmek için Fen Bilimleri Enstitüsü’ne başvurun.