Öğrenci Adaylarının Dikkatine

Gerek iş deneyimi, gerekse inovatif girişimcilik iş fikirlerinin yeterli olmaması nedeniyle programa kabul edilmeyen öğrenci adaylarımız, programımızda özel öğrenci olarak aşağıdaki derslerden alabilecekleri gibi iş deneyim ve fikir konusunda kendilerini geliştirmeleri durumunda programımıza izleyen dönemlerde yeniden başvurabilirler

Dersin Kodu
Dersin Adı
INOV 511 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
INOV 512 İş Hukuku
INOV 513 İnovasyon Ekolojisi
INOV 541 Stratejik Planlama
INOV 548 Toplam Kalite Yönetimi
INOV 549 İnsan Kaynakları Yönetimi